Abe Tachna

 

 
Chicago, Illinois, United States
 
1920's